Havalandırma Sistemleri Nedir ?

Havalandırma Sistemleri Nedir

Havalandırma Sistemleri Nedir


Havalandırma sistemi ortam havalandırması yapan mekanizmanın genel adıdır. Havalandırma sistemlerinin esas amacı ortamdaki kirli havayı atıp yerine temiz hava sunmaktır. Havalandırma sistemiyle ısıtma-soğutma karıştırılmamalıdır. Bir ortamın soğutulması oksijen oranının da artması manasına gelmez. Havalandırma ihtiyacınızı belirleme hususunda bilgi vermek gerekirse öncelik işyerinizin bulunduğu ortamda yeni hava girişi sağlanmalıdır.

Kişi sayısı artıkça cam açma ihtiyacı da doğal olarak artacaktır. İkinci önemli nokta ise tüketilen oksijenin yanı sıra ortamda artan karbondioksit miktarıdır. Karbondioksitin dışarı atılması içinse oksijen için açılan camın zıttı yönde bir cam açılması ve hava akımının sağlanması gerekir. Sonuç olarak bir ortamı havalandırmak istediğimizde en az iki cam gerekir. Birinden oksijen girerken diğerinden içerideki kirli hava atılmış olur.

Havalandırma sistemi amaçları

  • Düzenli taze hava sağlanması ve ortamın havasının devamlı yenilenmesi
  • Ortamın devamlı sabit sıcaklık ve nemde tutulması
  • Patlama, yangın gibi tehlikelerin azaltılıp önüne geçilmesi
  • Kirleticilerin tamamen ortadan kaldırılması veya azaltılması hedeflenir.

Havalandırma sistemi kullanım alanları

Havalandırma sistemi hava akışı sağlanacak ortamın türüne ve ihtiyaçlarına göre değişkenlik gösterir. Küçük bir oda ya da ofisin havalandırma ihtiyacı duvar ya da cama sabitlenen fanlarla karşılanabilir. Fanın dönme hareketi sonucu oluşan basınç farkı yardımıyla ortamda hava akışı sağlanır. Fakat alışveriş merkezi, hastane, restaurant, sinema salonları, spor salonları gibi büyük boyuttaki kapalı ortamlarda hava kirleticiler hesaplanıp buna uygun sistemler kurulması gerekir. Havalandırma sistemleri ortamdaki hava akışını sağlamasının yanı sıra nemden korunması gereken eşyaların bulunduğu depolarda hava ve nem dengesi için de kullanılır.

Havalandırma türleri

  • Mekanik havalandırma sistemleri
  • Endüstriyel havalandırma sistemleri
  • Mutfak havalandırma sistemleri
  • Fabrika havalandırma sistemleri
  • Otopark havalandırma sistemleri
  • Restaurant havalandırma sistemleri

Havalandırma sistemi seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

İlk aşamada havalandırma sisteminin olacağı alan belirlenmelidir. Ortamın büyüklüğüne ve şekline göre bir fan seçilir. Alanın ihtiyaçları ve kirleticiler hesaplanarak buna yönelik havalandırma sistemi için özellikler belirlenir. Bu durumda en önemli noktalardan birisi kirleticilerin türüdür. İnsanların oluşturduğu hava kirliliğiyle kimyasal işlemlerin yapıldığı bir ortamın kirleticileri farklıdır. Kimyasal işlemler yapılan ortam için güçlü filtrelere gereksinim duyulabilir. Aynı şekilde yüksek ısılı ortamlar için de havalandırma sisteminde güçlü soğutucu fanlara ihtiyaç duyulur. Bunun dışında sağlam ve ekonomik malzeme seçimi yapılmalı ve sistemin kontrolü birçok kez yapılmalıdır.

 

Blog

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir